دل دریایی من|دل نوشته های من

یکم از اوضاع جامعه مون بگم براتون....

یکی از دوستان برای ایمل کردن منم گفتم اینجا پست کنم….
بدون ملاحظه ایام را می گذرانیم،
خیلی کم می خندیم،
خیلی تند رانندگی می کنیم،…
حال و هوای این روزهامون چطوریه؟!

 

   تاريخ: ۱۳٩٢/۳/٢